Start

Natura - rytm - architektura. Pod??amy za rytmem, w jakim ?yje przyroda. Zmienna d?ugo?? promieni s?onecznych, rwnowaga pomi?dzy ?wiat?em i cieniem, obecno?? wiatru i wody. Szukamy punktu w przestrzeni, gdzie dom mo?e ?y? w dobrej relacji z otaczaj?cym go systemem. Gdy jest punkt, mo?e powsta? linia, bry?a budynku, ktra ??czy potrzeby cz?owieka z pragnieniem rwnowagi natury. Mamy du?o pokory dla przyrody, jej urody i si?y, doceniamy moc i wsparcie, jakie daje zdrowiu cz?owieka. Jej pi?kna nie mo?na przes?oni?, staje si? t?em dla domu. Z du?? ciekawo?ci? patrzymy, jak natura kszta?tuje form? budynku i wsp?tworzy miejsce ?yj?cej przestrzeni dedykowanej cz?owiekowi. Zaprasza, ochrania i wspiera.


 
joomla template
JoomlaWatch Stats 1.2.10_03 by Matej Koval